Assertiviteit

AssertiviteitstrainingKrijgen wat je wilt, 'nee'-zeggen en de ander vertellen waar het op staat is zelden makkelijk. Niet op het werk tegen collega's, niet thuis tegen je partner. Op zijn tijd duidelijk en assertief kunnen zijn is daarom prettig.

Gelukkig kun je dit leren. Het eenvoudigst doe je dat in een groep, samen met anderen die met gelijksoortige problemen worstelen.

Voor wie

De assertiviteitstraining is bedoeld voor diegenen die moeite hebben zich op hun werk en/of in (persoonlijke) relaties assertief te uiten of grenzen te stellen, of die zich in hun gedrag afhankelijk opstellen van anderen.

De assertiviteitstraining is ook geschikt voor personen die gewoonlijk té assertief in hun gedrag zijn of die subassertief en té assertief gedrag afwisselen.

Het is ook een brede training op het vlak van persoonlijke groei en ontwikkeling.

Na afloop

Na afloop heb je meer zicht op het eigen gedrag en dat van anderen, ben je sociaal vaardiger en beter in staat de eigen grenzen te bewaken. Je gaat zorgvuldiger om met emoties en treedt lastige situaties zelfbewuster tegemoet. Je communicatie is opener en je bent sterker en persoonlijker in de omgang.

Wat leer je zoal in de training?

Het is een doe-training op HBO/HBO+ niveau die gericht is op het aanleren van ander gedrag, in het bijzonder het vermogen om op verschillende niveaus, zowel persoonlijk als in werk, beter contact te maken met anderen en duidelijker te krijgen wat je denkt en voelt. Concreet leer je:

- Niet weglopen maar erbij blijven
- Je omgang met anderen verbeteren en verdiepen
- Beter je grenzen bewaken en nee zeggen
- Leren hoe je overkomt en wat je gedrag teweeg brengt
- Makkelijker omgaan met eigen en andermans emoties
- Opener zijn en jezelf op een ontspannen manier uiten
- Je niet laten overspoelen door omstandigheden
- Eventuele boosheid en agressie omvormen
- Je mening geven, ook aan leidinggevenden
- Makkelijker omgaan met conflicten en kritiek
- Makkelijker omgaan met afwijzing en angst
- Makkelijker feedback geven

Om dat andere gedrag makkelijker te kunnen toepassen, leer je ook hoe je in elkaar steekt en wat je drijfveren en interne hobbels zijn. Tevens krijg je duidelijker wat je wilt in het leven en hoe dat te vertalen naar gedrag.

Hoe zit de training in elkaar?

Het is een stevige training met meerdere lagen waarbij de aanpak én persoonlijk én groepsgericht is.

Het zwaartepunt ligt bij een set oefeningen met thema's die voor iedereen herkenbaar zijn zoals contact maken, veiligheid, ruimte innemen, kritiek en waardering geven en ontvangen, feedback geven, omgaan met machtsverschillen, grenzen stellen, 'nee'-zeggen, emoties voelen en verwoorden, jezelf onthullen.

Deze oefeningen, in feite aanleren van nieuw gedrag en anders kijken naar jezelf, werken we vooral door middels rollenspel. Daarnaast gebruiken we groepswerk, praten, counseling en huiswerk. Tevens besteden we aandacht aan de theorie achter de praktijk.

Leren in een groepstraining doe je anders en deels op andere vlakken dan in een traject een-op-een. In een groep leer je vooral veel van en door elkaar. Je ervaart direct hoe anderen op je reageren en ziet de gevolgen van je gedrag. Theorie is belangrijk maar ervaring en inzicht zijn dat nog meer.

Praktische informatie

In het voorafgaande intakegesprek bekijken we of de training aansluit bij je problematiek en of je eventueel extra begeleiding nodig hebt.

Tijdens de training kun je, mocht je dat nodig vinden, altijd op de trainers terugvallen.

Na afloop van de training krijg je twee maanden ondersteuning middels een speciaal ontwikkeld emailprogramma. Daardoor kun je het geleerde makkelijker vasthouden en heb je steun bij het verder ontwikkelen van de vaardigheden.

Zakelijke deelnemers krijgen extra begeleiding in de vorm van een sessie een-op-een na afloop van de training en ruime mogelijkheden tot consultatie tijdens de training.

Een groep telt acht of negen deelnemers. Deze groepsgrootte garandeert dat we elke deelnemer op persoonlijk niveau kunnen begeleiden. Begeleiders zijn Peter Spelbos en Conny Heuvelman, beiden therapeut-trainer-coach.

11 jaar ervaring

Deze assertiviteitstraining wordt al sinds 2003 gegeven; er zit dus ruim 11 jaar ontwikkeling en ervaring in. Vele honderden hebben de succesvolle training inmiddels gevolgd.

Het vervolg op de assertiviteitstraining is de training Persoonlijk Leiderschap. Als combinatie ijzersterk en onverslaanbaar.

Download

[Cursus Assertiviteit.pdf]

Peter Spelbos over de Assertiviteitstraining

[Interview Peter Spelbos]

Testimonials

[Meer]

Vaak gestelde vragen

[Meer]

Reacties van deelnemers

[Meer]